Veckans ord – Font

Veckans ord är Font

⭐️ Veckans ord: Font ⭐️

Du läser en bok, kollar in en webbsida eller bläddrar i en broschyr. Hur du upplever sidan beror inte bara på designen – även valet av typsnitt spelar in. Men heter det teckensnitt, typsnitt eller font?

Engelskan använder ordet font i betydelsen teckensnittsfil. I Sverige säger vi ’teckensnitt’, en kvarleva ifrån Gutenbergs tid (tryckkonstens fader). Han utvecklade en teknik som innebar att man skar man ut bokstävernas form i träblock (snitt), innan man tryckte sidan. Benämningen 'typsnitt' kom något senare, när vi satte blytyper i ramar som tryckunderlag.

Vi har inget självklart val av ord och jag skulle säga att det står var och en fritt att själv välja vilket ord man väljer att använda.

Låt oss tala om olika typsnitt

Har du tänkt på att olika teckensnitt ser olika ut, och att det beror på att de är avsedda för olika ändamål?
Det finns till exempel två huvudgrupper bland typsnitten, ’antikva’ och ’sanserif’.

Teckensnittets olika typografiska benämningar

En förklarande bild tagen ur ”Typografisk Handbok” av Christer Hellmark.
Inringad på H:et ser du ett exempel på serif (klack).


Antikva teckensnitt är utrustade med små klackar (serifer) som binder ihop bokstäverna för lite mer behaglig läsning. Kända exempel är teckensnitten Times, Garamond och Baskerville. Sanserifer är motsaten, teckensnitt utan serifer – perfekt till affischer, rubriker och texter som ska fånga in läsaren. Helvetica, Arial, Futura och Univers är exempel på sanserif-familjer.

Andra begrepp som kopplas till typografi

Punkter
Storleken på en satt text mäts i punkter. Om man t.ex. har en utskriven text som man av någon anledning behöver veta storleken på då kan man mäta höjden på en versal bokstav (stor bokstav likt ”H”). Om höjden är t.ex. 2 mm kan du multiplicera med 4 för att på så sätt närma dig punktstorleken. Att multiplicera med fyra är alltid en fingervisning när du vill räkna ut punktstorleken på en satt text.

Grad
Man talar i allmänhet om grad när man nämner storleken på en text. En text är t.ex. satt i 11 punkters grad.

Satsbredd
Hur lång en textrad är brukar benämnas radlängd eller satsbredd. Den ideala radlängden är maximalt 55-65 tecken per rad.

Kägel
Kägel är ett annat ord för radavstånd.

Skärning
När man pratar om olika versioner av ett och samma typsnitt, t.ex. Garamond No 3, Stempel Garamond och ITC Garamond, då pratar man om typsnittets skärning.

Brödtext
Du känner kanske igen detta begrepp? Det handlar om en längre, löpande text. Som texten du läser just nu. Ordet har fått sin benämning eftersom brödtext gick fort att sätta vilket gav sättaren pengar till det dagliga brödet.

 

 

Tillbaka
Bublies.se är ett kakmonster och sparar dina cookies för att kunna utveckla sajten. En cookie är en textfil som sparas i din dator och enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i den webbläsare.

Nyhetsbrev!

Ja tack, jag vill ha bubbliga nyheter!