Värdeord – har de blivit som gamla sockor?

Teamwork – vardeord

Att ett företag har värdeord är ingen ny företeelse. Under 1990-talet började begreppet värdegrund att dyka upp inom framför allt kollektiva gemensamma grundvärderingar. Institutioner, föreningar och så småningom skolor började att arbeta med värdegrunder. 

Problemet med värdeord är att de ofta blir en pappersprodukt. Ofta brainstormar ledningsgruppen fram några lämpliga ord som sedan ska spegla företaget. Tyvärr är orden inte alltid de rätta utan man väljer ord som låter bra. Man glömmer också bort att arbeta med orden för syftet med värdeorden är att de ska betyda något i verkligheten och vara styrande för beslut, kommunikation och vardagliga handlingar. Det är det många som glömmer bort.

Kundfokus, innovation, engagemang

Ovanstående ord är det många som använder som värdeord men på något sätt får de väl ändå sägas vara rena hygienord? Ett företag år 2020 förväntas ha kundfokus och engagemang. Innovation – ja det behöver man bevisa förstås.

Exempel
Ska man arbeta med värdeord behöver man hitta ord som är unika för just sitt företag. Ställ följdfrågor för att sätta saker på sin spets. Om ordet kundfokus dyker upp som förslag – ställ då frågan, okej – hur kan vi visa kundfokus? Vad kan vi göra för våra kunder? Hur ska vi få dem att känna sig sedda och lyssnade till? Hur kan vi lösa deras problem? Vad skiljer oss från konkurrenterna när vi tar hand om våra kunder? Det kanske visar sig att kundfokus behöver omvandlas till kunskapsbank. Kanske brottas ni med nedringd kundtjänst. Lösningen är kanske att arbeta förebyggande för att få nöjda(re) kunder? Om kunskapsbank blir ett av era värdeord kan ni använda detta vid rekryteringar. Anställ människor som tillför kunskap och som kompletterar ert erbjudande.

Så kan man arbeta med alla värdeordsförslag tills man hittar några som verkligen symboliserar företaget och som kommer att införlivas som arbetsverktyg både internt och externt.

Om man arbetar rätt med ett företags värdegrund och värdeord tycker jag att de tillför något. Så släng dem inte i dokumentförstöraren ännu!

Här kommer några frågeställningar och exempel på hur några stora jättar gör.

 

Frågor att ställa sig om man vill arbeta med en värdegrund

  • Vad betyder värdeorden för er rent konkret? På vilket sätt och när kan ni ha nytta av dem?

  • Finns det situationer och beteenden som präglas av era värdeord idag?

  • Kan ni berätta om vardagliga händelser där någon har varit ett föredöme utifrån er värdegrund?

  • När ska värdegrunden vara styrande och på vilket sätt? Ge exempel.

  • Vilka är de största utmaningarna med att låta värdeorden vara mer styrande för verksamheten? Hur kan ni bemöta  utmaningarna?

  • Finns det några situationer där värdegrunden inte fungerar, eller där värdeorden står i konflikt med varandra?

 

Googles vardegrund

Så här tänker IKEA och Google kring värdegrunder och värdeord

IKEA
Har valt att använda en värdegrund innehållande flera värdeord och uttryck
Så här säger IKEA:
”Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar i vårt sätt att arbeta.

Tillsammans

Tillsammans är en central del av vår företagskultur. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi arbetar tillsammans.

Värna om människor och vår planet

Vi vill driva positiv förändring. Vi har de möjligheter och resurser som krävs för att göra ett betydande och bestående intryck – i dag och för kommande generationer.

Kostnadsmedvetenhet

Så många som möjligt bör ha råd med ett vackert och funktionellt hem. Vi utmanar ständigt oss själva och andra att göra mer av mindre utan att kompromissa kring kvalitet.

Enkelhet

Ett enkelt, tydligt och jordnära sätt att vara är en del av vårt småländska arv. Enkelhet handlar om att vara oss själva och att behålla närheten till verkligheten. Vi är informella, pragmatiska och ser byråkrati som vår största fiende.

Förnya och förbättra

Vi söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas på. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre i morgon. Förmågan att hitta lösningar på omöjliga utmaningar är det som gjort oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning.

Annorlunda av en anledning

IKEA är inte som andra företag och det vill vi inte heller vara. Vi har modet att ifrågasätta befintliga lösningar, tänka på okonventionella sätt, experimentera och våga göra misstag – alltid av en anledning.

Ge och ta ansvar

Vi tror på att stärka människor. Både att ge och ta ansvar utgör sätt att växa och utvecklas som individer. Att våga lita på varandra, vara positiva och framåtblickande inspirerar alla till att bidra till fortsatt utveckling.

Föregå med gott exempel

Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll. Vi rekryterar i första hand utifrån värderingar, och därefter utifrån kompetens och erfarenhet. Det handlar om att leva som man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra.”

 

Google
Använder sig av nio principer för en innovationskultur

#1 Innovation från alla

På Google är innovation allas ansvar inte bara avdelningen för affärsutveckling eller utvecklingsteamet. Anställda uppmuntras att söka innovativa lösningar för alla typer av problem, förbättringar eller andra frågor som är relaterade till företaget. Innovation överallt är ledordet!

#2 Fokus på användaren

Kundfokuserad produktdesign förespråkas över rena vinstförbättringar. Produkter som är lättare för kunderna att använda, skapar vinst genom kundernas uppskattning av användbara produkter. Allt som förbättrar användarupplevelse för dem tillbaka till Googles webbplats och produkter. Vilket genererar ytterligare intresse och försäljning, samtidigt som det minskar företagets marknads- och annonseringskostnader.

#3 Tänk 10X

Sikta på att tillhandahålla en lösning som är 10 gånger bättre än 10 % bättre.  Var gärna okonventionell istället för att systematiskt söka stegvis förbättring och utveckling.  Prova saker från osannolika källor för att i slutändan skapa oväntat praktiska och lönsamma lösningar.

#4 Satsa på nya tekniska landvinningar

Lita på den senaste tekniken för att åtminstone skapa enklare riktlinjer till nya eller olösta projekt och produkter. Var objektiv till information och processer som används för innovation, låt dig inte påverkas av dogmatiska inställningar, våga prova nya tekniker eller insikter. Google är extremt öppen för samarbetet inom organisationen och särskilt för utbyte av tekniska insikter som ligger i linje med Googles strategiska mål.

#5 Starta upp och fortsätt

Inse hur användbart det kan vara med innovation och att det inte behöver innebära perfektion. Målet för innovation är förbättringar. Nya eller förbättrade produkter kommer användas av kunderna, de kommer att ha åsikter om produkternas funktionalitet eller användning. Använd kundernas feedback för att förbättra produktens kvalitet och funktion. Faktum är att det grundläggande konceptet för innovation är just att förändringar kommer behöva göras.

#6 Ge 20 % arbetstid till innovation

Google har länge förlitat sig på att ge 20 % av arbetstiden till de anställda, en dag i veckan, för att utveckla och förbättra sidoprojekt. Och det förvandlar alla arbetstagare till innovationsagenter som helt enkelt får möjlighet att följa de idéer som de brinner för. Det har resulterat i utvecklingen av flera framgångsrika produkter som Google Nyheter, Google Alerts, Gmail, Google Earth, Gmail Labs och off-road Google Maps Street View. I slutet av 2013 omvärderades dock denna princip efter djupa analyser av medarbetarnas prestationer. Idén om “fokuserat fritt tänkande” förblir dock avgörande för företagets innovationskultur, men i en något modifierad form, med mer uppmärksamhet på idéer som har ett tydligt samband med Googles strategiska mål. Google värdesätter fortfarande begreppet med 80-20 split. Tillvägagångssättet har bara blivit lite mer förfinat för att fokusera på strategiska initiativ. Ett annat sätt att se på detta koncept är intraprenörskap – huvudsakligen företagande internt inom ett företag. Låt dina anställda arbeta på olika avdelningar eller funktioner och arbeta tvärfunktionellt med andra team i företaget.

#7 Standard för att öppna processer

Denna princip utökar Googles interna samarbete för att möjliggöra en högre grad av partnerskap med öppen källkod än vad som tidigare hade funnits. Innovation beror ofta på samverkan mellan de bästa hjärnorna. Men i en värld av 7 miljarder där jämförelsevis få av dem är direkt anställda av Google, inbjuder öppen källkod till bidrag från ett mycket större antal potentiella innovatörer än vad normalt finns tillgängliga för företaget.

#8 Misslyckas väl

Misslyckanden är en biprodukt av innovation och är ofta en källa till processförbättring. Idéer kanske inte fungerar som planerat, men kan leda till något annat av värde. Även om ett projekt är totalt misslyckat, kan man ofta hitta rester av goda idéer som kan omformas och bearbetas och som kanske kan leda till framtida framgång. Denna ”förvandling” från de bästa delarna av ett misslyckat projekt skapar ofta ett mervärde även av till synes meningslösa projekt.

#9 Att ha ett uppdrag som är viktigt

Den kanske viktigaste av dem alla. Det underliggande temat för innovativa processer och de grunder som styr dem, vilket utgör ett medel för att lyckas med företagets mål och strategier. Googles produkter och tjänster påverkar miljontals människor över hela världen varje dag. Vilket ger företagets innovationskultur hög genomslagskraft då den är baserad på att förbättra kommunikationen mellan människor, företag och nationer. Googles målsättning att generera uppgifter för alla med tillgång till en dator – oavsett om det gäller ett hitta ett mystiskt faktum om en obskyr punkt i historien eller hitta en levande person som försvann under en tsunami – så det motiverar de anställda till leta innovationer inom alla områden för ett stort antal produkter och tjänster.

 

Tillbaka
Bublies.se är ett kakmonster och sparar dina cookies för att kunna utveckla sajten. En cookie är en textfil som sparas i din dator och enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i den webbläsare.

Nyhetsbrev!

Ja tack, jag vill ha bubbliga nyheter!