Mr & Mrs SWOT

SWOT-analys

En SWOT-analys är ett slags företagsstrategiskt hjälpmedel för att man ska få en helhetssyn på företaget. Man kan göra den själv, med så opartiska ögon som bara möjligt. Man kan ta hjälp av kundundersökningar där man får hintar om vad man är bra respektive dålig på. Kundtjänst brukar ha bra koll på återkommande klagomål. Och klagomål, svagheter och hot är inte bara dåligt. Nej – de går att förvandla till fördelar genom att förbättra/eliminera dem.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Alltså Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Analysen uppfanns av Albert Humphrey, en amerikansk managementteoretiker.

Styrkorna ger möjligheter och svagheterna är hot. Svagheterna går dock att förbättra och på så sätt försvinner hotet.

Frågor att ställa sig när man gör en SWOT-analys
Vilka frågor du behöver ställa för att göra just ert företags SWOT-analys beror förstås på vad ni är för typ av företag och hur ert erbjudande ser ut. Men några generella frågeställningar kommer här:

  • Vad är vi bra på? (Styrkor)
  • Vad är vi mindre bra på? (Svagheter)
  • Vad finns det för möjligheter för oss på marknaden? (Möjligheter)
  • Ser vi några hotbilder? Det kan t.ex. vara konkurrenter som etablerar sig på nya marknader, lagar och förordningar, miljö- och hållbarhetsfrågor. (Hot)
  • Kan våra styrkor användas för att dra nytta av möjligheter som marknaden presenterar? (Möjligheter)
  • Kommer lagar/förordningar att påverka oss? (Hot)
  • Kan våra styrkor reducera eller rent av eliminera eventuella hotbilder? (Möjligheter)
  • Kan vi åtgärda våra svagheter/hotbilder? (Möjligheter)

 

 

 

Tillbaka
Bublies.se är ett kakmonster och sparar dina cookies för att kunna utveckla sajten. En cookie är en textfil som sparas i din dator och enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i den webbläsare.

Nyhetsbrev!

Ja tack, jag vill ha bubbliga nyheter!