Mål för kvalitet och kvantitet

Glöm inte att sätta mål

När jag upprättar en kommunikationsplattform brukar jag vilja titta på företagets marknadsplan, om en sådan finns. Det kan vara bra att veta vilka mål som finns uppsatta för att kommunikationsplattformen ska skapa affärsnytta.

Kvalitativa mål
Kvalitativa mål är oftast mer övergripande och handlar till exempel om

  • Företagets image
  • Servicenivå
  • Kundnöjdhet
  • Medarbetarnöjdhet
  • Teknisk kompetens

Dessa mål kräver oftast en marknadsundersökning för att man ska få veta resultatet.

Kvantitativa mål
Kvantitativa mål är mer resultatorienterade och går oftast att mäta i procent, kronor, andelar och så vidare.
Exempel kan vara

  • Omsättningsökning
  • Vinstandel
  • Fler större affärer med angivet värde
  • Ökad leveranssäkerhet
  • Minskat antal spill

Kvantativa mål kan man oftast mäta direkt utifrån produktions- och ekonomirapporter.

Tillbaka
Bublies.se är ett kakmonster och sparar dina cookies för att kunna utveckla sajten. En cookie är en textfil som sparas i din dator och enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i den webbläsare.

Nyhetsbrev!

Ja tack, jag vill ha bubbliga nyheter!